Із ключами АЦСК «Україна» можна робити запити щодо податків та доходів ФОП

На Порталі державних послуг є можливість робити запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків: https://igov.org.ua/service/1561/general

Для користування цією послугою Ви можете користуватись сертифікатами АЦСК «Україна».