Прийом пошти із захищеним носієм в вебсервісі СОТА

При прийомі кореспонденції у вас відкриється стандартне вікно прийому вхідних повідомлень, в якому необхідно поставити позначку у полі «Секретний ключ знаходиться на захищеному носії (Token)», після чого вам необхідно ввести пароль до носія та натиснути кнопку ОК.